Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Biz Portakal Ajans olarak Philip Kotler  Satışa dayalı anlayışı, 4P’yi product-price-place-promotion  (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler'in Müşteriye odaklı anlayışı, 4C'yi customer value-customer costs-convenience-communication (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) benimsemekteyiz.
  Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir . Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir. İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:
  İlgi çekici
  Şaşırtıcı
  Özgün
  Bir kere kullanmaya yönlendirici

Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.
Reklam için önemli beş maddesi şu şekildedir.
Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
Message (Mesaj) : Reklamda vereceğimiz mesaj
Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı, pazara nüfuz etme, v.s.)
Measurement (Ölçüm) : Reklam etkinliğinin ölçümü
Media (Medya) : Medya kullanımı (TV, radyo, gazete, dergi, v.s.)

  Görünüyorsanız görülebilirsiniz. Reklamcılığın amacı sizleri görünmek, tanınmak istediğiniz sürece sizleri tanıtmaktır.

pages facebook twitter